מדריך למשתמש, אזהרות ותעודת אחריות

מדריך למשתמש, אזהרות & תעודת אחריות
תודה שרכשת את אחד ממוצרינו וברכות על ההצטרפות למעגל לקוחותינו, שביעות רצונך מהמוצרים אותם רכשת חשובה לנו ולכן יש להקפיד על ההוראות המופיעות לעיל, בכל שאלה או בקשה ניתן ליצור קשר ולפנות אלינו לייעוץ.
בכל מקרה של תקלה או במקרים של קשיים בתפעול יש ליצור עימנו קשר בכל אחד מהערוצים הבאים: מספר ה טלפון שמופיע על גבי חשבונית הרכישה של המוצרים ועל אריזתם, או בכל אחד מערוצי התקשורת כגון אתר האינטרנט או אחת מהרשתות החברתיות (להלן "ליצור קשר").

הוראות שימוש ואחזקת המוצרים:
יש לפתוח את אריזת המוצרים ללא שימוש באמצעים חדים, ולהוציא את המוצרים מהאריזה בזהירות.
בחלק מהמוצרים הסוללות תגענה עם המוצרים, ובמקרים כאלה יש להסיר בשימוש הראשוני את החוצץ שמונע מגע בין הסוללה למוצרים.
במוצרים בהם יש בית סוללות יש להכניס סוללות בקוטביות מתאימה בהתאם לסימון המופיע +/- (גודל וסוג הסוללות מופיע על גבי האריזה).
אין להשתמש בסוללות ישנות וחדשות בו זמנית – דבר זה עשוי לגרום נזק בלתי הפיך למוצרים ו/או לזליגת חומצה מהסוללות.
יש לבדוק כי יש מגע בין קוטבי הסוללות אל סלילי המתכת בבית הסוללות.
במוצרים נטענים יש להשתמש בכבל ובמטען מקורי בלבד. שימוש אחר עלול לפגוע במוצרים. אין לחבר מטען אל שקע חשמלי שאינו מוארק.
במוצרים נטענים יש להטעין את המוצרים למשך שעתיים וחצי לפחות לפני השימוש הראשון.
ללא הטענה ראשונית ארוכה, ייתכן קיצור במשך חיי הסוללה.
חיבור כבל הטעינה אל ה מוצרים מבוצע באמצעות שקע-תקע או מגנט, ואילו בצדו השני של הכבל יחובר אל הקיר באמצעות מטען ייעודי לחשמל. בחלק מהמוצרים ישנה נורת חיווי לטעינה / פעולה.
מוצרים הנצמדים א ל המשטח באמצעות וואקום יש לנתק בעדינות באמצעות הרמת כוסית הוואקום עד לניתוק. משיכה בכו ח תזיק למוצרים ועלולה לגרום קרעים או נזק בלתי הפיך למוצרים .
ה פעלת המוצרים, בחירת מהירות ו/או עוצמות הרטט הינה באמצעות מתגי ההפעלה על גבי המוצרים .
במוצרים בעלי תנועה )כגון תנועה סיבובית ו/או מעלה -מטה( אין לעצור את התנועה תוך שימוש בכח מחשש לנזק בלתי הפיך למכשיר. יש לאפשר את פעולתו התקינה באמצעות המתגים בלבד.
המוצרים אינו עמידים למים, אלא אם מצוין אחרת על גבי האריזה – באמצעות כיתוב מוגן מים או סמליל בצורת טיפה.
לצרכי סיכוך בעת שימוש המוצרים יש להשתמש בתכשירים על בסיס מים בעלי רישיון משרד הבריאות. שימוש בחומרי סיכוך אחרים עשוי לגרום נזק בלתי הפיך למוצרים .
יש להשתמש במוצרים בהתאם לייעודם ובצורה עדינה. יש להפסיק את השימוש במוצרים במקרים של חוסר נוחות או כאבים בלתי רצויים.
יש להרחיק את המוצרים מחפצים חדים / חמים, יש להימנע מחימום המוצרים מחשש לכוויות.
אין להשתמש בחומרי ניקוי או חיטוי העלולים לגרום למוצרים נזק בלתי הפיך, אין להשתמש באמצעים אגרסיביים או מכאניים ו/או לשפשף את המוצרים ו/או להכניסם אל מדיח כלים.
השימוש במוצרים הנו אינטימי / אישי. מטעמי שמירת היגיינה אין להעביר מוצרים מאדם לאדם.
יש להסיר תכשיטים מכל סוג שהוא קודם לשימוש במוצרים.
בגמר השימוש יש לכבות את המוצרים, להוציא ממנו את הסוללות ולשטוף את המוצרים ביסודיות במים וסבון, בצורה בה מים לא ייכנסו אל המנוע או אל בית הסוללות. במוצרים בהם יש חלקים
פריקים )כגון פיית סיליקון יש לפרקם ולנקותם בנפרד( יש לאחסן את המוצרים במקום מוצל ויבש.
מומלץ לייבש את המוצרים היטב קודם לאחסונם.
יש להימנע מחשיפת המוצרים לקרינת השמש ואין להשאירם במקום חם כגון רכב סגור.
לתשומת לב – לא תתאפשר החלפה או החזרת מוצרים לאחר רכישתם.

אזהרות נוספות:
מוצרים אלה נמכרים כאביזרי העשרה למבוגרים בלבד. יש להרחיק את המוצרים מהישג ידם של ילדים. אחסון מוצרים אלה ייעשה בנפרד ממוצרים אחרים.
מובהר בזאת המוצרים אינו רפואיים. למוצרים אין אפקט טיפולי ו/או רפואי.
אין להשתמש במוצרים על עור פצוע או מגורה. במקרים של אי נוחות ו/או כאבים בעת השימוש במוצרים יש להפסיק את השימוש מיד.
אין להשליך את המוצרים לאש גם לאחר גמר השימוש. אין לפתוח את המוצרים או לנקבם בחפץ חד.
מוצרים בעלי תנועה ו/או מנוע עשויים להתחמם קלות במהלך השימוש, זו פעולה תקינה ושגרתית של המוצרים. מדי יממה מומלץ שלא לעשות שימוש מעל 15 דקות רצוף במוצרים.
במקרים של חום קיצוני או במקרים של שינוי / עיוות ויזואלי )כגון: עיוותים, שינויי במרקם, צורה, צבע וכיוצ"ב( יש להפסיק את השימוש מיד. במידה ומדובר במוצרים נטענים – אין להטעינם.
השארת סוללות במוצרים עשויה לגרום לנזק לבלתי הפיך למוצרים לרבות נזילות חומצה ו/או גרימת קורוזיה. מוצרים נטענים יש לטעון מפ עם לפעם, גם במקרים של חוסר שימוש )להארכת חיי
הסוללה(. בכל שאלה ובמידת הצורך יש ליצור קשר להנחיות נוספות.
אין לטעון את המוצרים באמצעות כבל שאינו מקורי מחשש לנזק בלתי הפיך למוצרים ו/או התלקחות.
במקרה של התלקחות, אין לכבות עם מים.
אין לעשות כל שימוש במוצרים בזמן הטעינה. הטעינה תתבצע במקום רחוק מנוזלים. רכיבי המכשיר לרבות כבל, מחברים והמוצרים עצמם חייבים להיות יבשים בזמן הטעינה, אין לחבר מטען אל שקע
שאינו מוארק – סכנת התחשמלות.
יש להטעין את הסוללות כמפורט במסמך זה, בהוראות שימוש. סוללות שייטענו בצורה אחרת מהמפו רט עלולות להגיב בצורה בלתי צפויה ו/או יציבה לרבות פליטת חום, שלאחריה יש להשמיד את המוצרים.
במוצרים נטענים יש לנתק את הטעינה אם נורית החיווי / הפעלה לא נדלקת.
המוצרים שלנו הינם מגנטיים – יש להרחיק את המוצרים מכרטיסים בעלי פס מגנטי (כגון כרטיסי אשראי) מחשש לפגיעה מגנטית. שדה מגנטי עשוי להשפיע על פעולה תקינה של רכיבי אלקטרוניקה
ו/או מכניקה )כגון קוצבי לב(. אין להניח את המוצרים ישירות מעל לקוצב לב, יש להיוועץ ברופא המטפל קודם לשימוש.
אין להטעין מוצרים ללא השגחה ואין להשאיר מטענים מחוברים לחשמל שלא לצורך. יש לנתק כבלי
הטעינה מיד בגמר השימוש מחשש לנזקים.
אם ידועה רגישות לרכיבים ו/או לחומרים מסויימים במוצרים יש להקפיד ולחפש מידע על אלרגנים המופיע על אריזת המוצרים וכן באתר האינטרנט של היבואן והיצרן. 
אין לראות במסמך זה ו/או בכל מסמך / הסבר אחר שהתקבל במרשתת או על ידי מי מטעמו של היבואן כהמלצה לגבי אופן השימוש במוצרים. היצרן ו/או היבואן אינם נושאים באחריות לנזקי גוף ו/או
נזקים אחרים הנובעים מהפעלת המוצרים. 

פסולת & פסולת אלקטרונית
יש אפשרות להחזיר מוצרים לצרכי השמדה אל החנות ממנה נרכשו. מוצרים אלקטרוניים ו/או סוללות יש להשליך בגמר השימוש במיכלי איסוף המיועדים לכך לצרכי מיחזור.
מובהר בזאת כי בכל אופן אין להשליך סוללות לפח האשפה. אין להשליך מוצרים משומשים המכילים סוללות ליתיום יחד עם פסולת רגילה, להסברים נוספים ובכל שאלה נוספת ניתן ליצור עימנו קשר.

תעודת אחריות
ה יבואן מעניק בזאת אחריות פגמי ייצור למוצרים למשך 12 __ חודשים מיום הרכישה.
כתנאי למימוש אחריות הרוכש יציג הוכחת קנייה )קבלה/חשבונית מס( וימסור את המוצרים לתיקון בחנות היבואן. לקבלת שירות בתקופת האחריות, יש לפנות ליבואן ולמלא טופס הזמנת תיקון תוך
פירוט התקלה ופרטי התקשרות והתחייבות לאסוף את המוצר ים בגמר התיקון.
האחריות מכסה שימוש סביר וטבעי בלבד, בהתאם לייעוד המוצרים, ובכפוף ל כך שנעשה שימוש כאמור במדריך זה. האחריות אינה מכסה נזקי שבר, קרע או נזקי מים / קורוזיה ו/או כח עליון.
האחריות לא מכסה כבלי הטענה או רכיבים מתכלים )כגון ראשי סיליקון מתפרקים( שמטבעם, מתבלים לאורך השימוש במוצרים. רכיבים מתכלים ניתן לרכוש בעת הצורך.
האחריות לא מכסה סוללות מכל סוג שהוא רגילות או נטענות.
האחריות לא מכסה עלות משלוח המוצרים מהלקוח ובחזרה אל הלקוח.
למען הסר ספק, האחריות לא תחול במקרים של קלקול כתוצאה מתיקון או ניסיון לתקן את המוצרים על ידי אדם ו/או מעבדה שלא הוסמכו לכך על ידי היבואן או מי מטעמו ו/או בכל מקרה של שבר, קרע,
נזק מים / רטיבות ו/או קורוזיה )לרבות נזילת סוללות(, שימוש מסחרי )לרבות תצוגה( ו/או שימוש בלתי סביר ו/או שימוש אשר המוצרים לא יועדו לו מלכתחילה.
היבואן שומר לעצמו את הזכות לתקן את המוצרים או להחליפם כראות עיניו, תוך שימוש בחלקים מקוריים בלבד. עלות בדיקת מוצרים בתקופת האחריות תחול על היבואן.

גבולות אחריות & כתב ויתור
השימוש במוצרים הינו על אחריות המשתמש בלבד. היצרן ו/או היבואן ו/או נקודות המכירה השונות לא יישאו בכל אחריות ביחס לשימוש במוצרים. נשמרת הזכות לשנות ו/או לשפר את המוצרים, ללא מתן הודעה מראש.