תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר חנויות סקס רשת ארוטיקה . האתר הינו חנות סקס וירטואלית המופעלת ע"י א.ג מסחר.
השימוש והקניה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קראו תקנון זה בקפידה, שכן השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאים הקבועים בו כלשונם. כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר בעצם ביצוע הרכישה – כי היינו מודע לתקנון באתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר וכי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד א.ג מסחר ו/או מפעילי חנות הסקס ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות א.ג מסחר ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
בתקנון זה – השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. ואולם, כל מקום בו ננקטת לשון זכר הכוונה גם לנקבה.

1. תנאי הפעולה והרכישה באתר
רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי: ויזה כ.א.ל ,ויזה אלפא, דיינרס קלאב ישראל , אמריקן אקספרס ,ישראכרט . מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי, אשר דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה.

2. ביצוע הזמנה
רכישת המוצרים בחנות הסקס ארוטיקה מתבצעת באמצעות הוספה לעגלת הקניות.
לאחר ביצוע ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך, המעיד על קליטת ההזמנה במערכת בלבד. אישור סופי יינתן עם חיוב התשלום.
רק לאחר שצוות האתר יסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי וקיבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הרכישה כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת.

אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהיה רשאי צוות האתר לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

3. פרטי המשתמש
בעת ביצוע הפעולה בחנות הסקס יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים : ת.ז /ח.פ ,שם פרטי, שם משפחה, שם, טלפון, יישוב, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.
הגשת פרטים אישיים כוזבים הנה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם למפעילי האתר.

4. תשלום ואספקה
לאחר סיום ביצוע הרכישה בחנות הסקס המשתתף מחויב מיידית בתשלום מלא בגין המוצר לפי מס' התשלומים אשר אושר בהזמנה. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 7 יום (להלן:" מועד האספקה").
חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, צוות האתר עושה כמיטב יכולתו להקדים את זמן האספקה . המחירים באתר כוללים מע"מ.

אספקת המוצרים שנרכשו בחנות סקס תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של האתר.

המוצרים השונים ישלחו בדואר רשום באמצעות רשות הדואר או על ידי שליחים. מוצרים שישלחו בדואר, יהיו כפופים לתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. זמני האספקת המוצרים אשר אינם נשלחים באמצעות שליחים אינם ניתנים לשליטה על ידי צוות האתר ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

5. ביטול הזמנה שבוצעה בחנות הסקס ארוטיקה
ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית השלמה.
לאחר בירור פנייתך יש להחזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תינתן לך. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי עלות שליחות ההחזרה (במידה וקיימת). 
כל המוצרים עוברים ביקורת תקינות לפני שליחתם. לא תתאפשר החזרת מוצרים שאריזתם נפתחה או שבוצע בהם שימוש (אפילו פעם אחת!) ולכן אנו ממליצים לוודא שאכן זהו המוצר שברצונכם להזמין.
אם המוצר נבדק על ידי צוות האתר ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה השלמה והמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה אין צוות האתר מחוייב לאשר את החזרת המוצר ובמקרה כזה ישלח המוצר חזרה ללקוח.

שימו לב ! המוצרים הנמכרים באתר מוגדרים כמוצרים אינטימיים ולכן לא ניתן להחזירם- ישנה אפשרות לבקש שנאטום את אריזת המוצר בעזרת מדבקות , המאפשרות לראות את אביזרי המין ללא פתיחת האריזה , ובמידה והחלטתם שאין ברצונכם לרכוש את המוצר , תוכלו להחזירו- תוך 14 ימים.

6. תקינות מוצרים
במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.

7. אחריות
א.ג מסחר אינם מייצרים עצמאית את המוצרים, ולכן לא נוכל לשאת באחריות כלשהי לאיכות או טיב המוצרים. במידה והמוצר הנרכש באתר נמצא פגום, ניתן להחזירו באריזתו המקורית ולקבל במקומו זיכוי או מוצר חלופי.

לקוחות האתר מבינים ומסכימים בזאת כי בתהליך הרכישה של המוצר הם מוותרים מראש על כל טענה לכל נזק הנגרם להם כתוצאה משימוש במוצר. לקוחות האתר מבינים כי השימוש במוצרים הנרכשים באתר הינו באחריותם המלאה ובעצם רכישת המוצר הם מוותרים על כל זכות תביעה של בעלי האתר בגין נזק עקיף או ישיר ו/או כל פגיעה שהיא.
האחריות לגבי טיב המוצרים, תקינותם ועמידתם בתקנים חלים על היצרנים של המוצרים עצמם ואו על היבואנים עצמם, כפי שמתבטא בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוח חוק זה.

8. מדיניות פרטיות
א.ג. מסחר מתחייבת בזאת לשמור על פרטיות הרוכשים באתר ולא להעביר לצד ג' כל פרט הקשור לעסקאות המבוצעות באתר ובכלל זה, פרטי המזמינים באתר, כתובות, פרטי תשלום וכד'.
מובהר בזאת כי התשלומים באתר מבוצעים בצורה מאובטחת באמצעות חברת "פלאכרד" ופרטי כרטיסי האשראי חסויים גם בפנינו.

8. זכויות סמלים מסחריים

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by EIS GmbH is under license.
Apple, the Apple logo and Apple Watch are trademarks of Apple Inc.
The Android name and the logo are trademarks and property of Google LLC.

9. תנאים נוספים
א.ג. מסחר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
א.ג מסחר לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר ,רשאית א.ג. מסחר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאי צוות האתר, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.
א.ג. מסחר שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מעת לעת.

בברכת קנייה מהנה

צוות ארוטיקה-רשת חנויות מין